poop [puːp] = kaki; kakil sphincter [sfɪŋktə] = záróizom slide out smoothly [smuːðliː] = simán, egyenletesen kicsúszik hemorrhoid [hemərɔɪd] = aranyér bloat [bloʊt] = felfúvódik, felpuffad constipation [kɔnstɪpeɪʃn] = székrekedés squat [skwɔt] = guggol colon [koʊlən] = vastagbél squuze…