Az angol nyelvtanban a „sziámi ikrek” (Siamese twins) elnevezés olyan állandósult szókapcsolatra utal, melynek két tagját kötőszavak kapcsolják össze és sorrendjük nem cserélhető fel.  Pl. „fish and chips”, „more or less”, „sooner or later” stb. Az alábbi…